File Vector | Kho Stock

File Vector

Vector được tạo ra từ các lớp vector, có thể được sử dụng để tạo ra hình dạng, đường thẳng, đa giác, trên thực tế chúng ta có thể tưởng tượng và vẽ ra bất cứ hình dạng nào. Là hình vẽ bằng tay với computer, được kết hợp bởi những dấu chấm, những đường thẳng, đường cong và hình đa giác do software dựa theo phương tr̀inh toán học. – File dạng vector có dung lượng nhỏ. – Thường dùng cho chữ, biểu tượng (logo), các hình ảnh minh họa (illustrations) – File dạng vector thường có đuôi như: CDR (CorelDraw). AI (Adobe Illustrator); FH (FreeHand); EPS (Encapsulated PotScript)

Showing 1–12 of 19 results

100 Ảnh Shutterstock Free #1

Không có đánh giá
Số lượng: 100 file Định dạng: Vector, JPG Dung lượng: 929 MB
VNĐ
Thêm vào giỏ

20 File Vector Mùa Hè

Không có đánh giá
Số lượng: 20 file Định dạng: Vector Kích thước: 119MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

25 Vector Hoa

Không có đánh giá
Số lượng: 25 file Định dạng: Vector Kích thước: 209 MB
30.000 VNĐ 20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Số lượng: 4 file Định dạng: Vector Dung lượng: 13 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

50 Vector Cổ Điển

Không có đánh giá
Số lượng: 50 file Định dạng: Vector Dung lượng: 528MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Emoji Phong Cách Phẳng

Không có đánh giá
Định dạng: AI, PDF, SVG, JPG, PNG Dung lượng: 9.5 MB
10.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Hot Sale Tag

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: EPS, AI Dung lượng: 52 MB
10.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

PSD – Vector Hoa Văn Trụ

Không có đánh giá
Kích thước: 7MB Định dạng: PSD – Vector Số lượng: 3 file
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Vector Bộ Lịch Số 2017

Không có đánh giá
Số lượng: 2 File Định Dạng: Vector Dung lượng: 7 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Vector Con Gà

Không có đánh giá
Số lượng: 3 file Định dạng: Vector Dung lượng: 11.3 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Vector Con Gà Cổ Điển

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: Vector Dung lượng: 1 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Vector Con Gà Vàng

Không có đánh giá
Số lượng: 20 file Định dạng: Vector Dung lượng: 213 MB
VNĐ
Thêm vào giỏ

Showing 1–12 of 19 results

Skype: izdesigner
0968 971 340