Illustrations | Kho Stock

Illustrations

Illustrator là một chương trình vẽ vector, thường được sử dụng để vẽ hình minh hoạ, hoạt hình, biểu đồ, đồ thị và logo. Không giống như các ảnh bitmap chứa thông tin trong một lưới các dấu chấm, Illustrator sửa dụng các phương trình toán học để vẽ nên các hình. Điều này làm cho đồ họa vector có khả năng phóng lớn mà không làm mất độ phân giải.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Số lượng: 4 file Định dạng: Vector Dung lượng: 13 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Vector Bộ Lịch Số 2017

Không có đánh giá
Số lượng: 2 File Định Dạng: Vector Dung lượng: 7 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

Skype: izdesigner
0968 971 340