Textures | Kho Stock

Textures

Showing 1–12 of 13 results

10 Backgrounds 3D

Không có đánh giá
1 PSD file 10 file JPEG Kích thước: 5000 x 3750 Dung lượng: 163MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

14 Texture Bê Tông Kết Cấu

Không có đánh giá
Số lượng 14 File Định dạng JPG Kích thước 171MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

14 Texture Giấy Carton

Không có đánh giá
Số lượng 14 File Dung lượng 60 MB Kích thước 3600x2400px Định dạng JPG
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

16 Textures Grunge

Không có đánh giá
Số lượng 16 File Kích thước 204MB Định dạng JPG
10.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

20 Textures Noise

Không có đánh giá
Số lượng 20 File Dung lượng 124 MB Kích thước 1516x3744px Định dạng JPG
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

29 Textures Vân Gỗ

Không có đánh giá
Số lượng 29 File Định dạng JPG Dung lượng 252MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

35 Patterns Kim Loại Giấy

Không có đánh giá
Số lượng: 35 file Định dạng: PNG Dung lượng: 763 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

38 Texture Quần Jean

Không có đánh giá
Số lượng 38 File Định dạng JPG Kích thước 3000x2000px Dung lượng 181MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

6 Textures Đá Hoa Cương

Không có đánh giá
Số lượng: 6 file Định dạng: JPG Kích thước: 4572 x 3648px Dung lượng: 52 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

6 Textures Màu Nước

Không có đánh giá
Số lượng: 6 file Định dạng: PNG Dung lượng: 101 MB
VNĐ
Thêm vào giỏ

Màu Nước Giáng Sinh

Không có đánh giá
Số lượng: 88 file Định dạng: JPG , PNG Chất lượng: 300 DPI Dung lượng: 60 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Patterns Zigs & Zaggers

Không có đánh giá
Số lượng: 69 file Định dạng: PNG Dung lượng: 385 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Showing 1–12 of 13 results

Skype: izdesigner
0968 971 340