Print Templates | Kho Stock

Print Templates

Print Templates là những mẫu Layout được thiết kế sẵn với nhiều bố cục, kích thước khác nhau. Các mẫu Print Templates được sử dụng trong thiết kế in ấn.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Số lượng: 2 file Định dạng: INDD Hệ màu: CMYK Phần mềm hỗ trợ: Adobe InDesign Dung lượng: 13 MB
100.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Clean Resume CV

Không có đánh giá
Số lượng: 14 file Định dạng: DOC, PSD Dung lượng: 27 MB
30.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Corporate Brochure 05

Không có đánh giá
Số lượng: 2 file Định dạng: PSD Dung lượng: 15 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Extent Resume CV

Không có đánh giá
Số lượng: 11 file Định dạng: DOC, PNG Dung lượng: 10 MB
30.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

InDesign Brochure Đẹp

Không có đánh giá
Số lượng: 2 File Định dạng: .indd & .Idml Dung lượng: 16 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Template Giáng Sinh 2017

Không có đánh giá
Số lượng: 3 file Định dạng: PSD Dung lượng: 399 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

Skype: izdesigner
0968 971 340