Templates | Kho Stock

Templates

Template là những mầu layout dàn trang, bố cục được thiết kế sẵn, khi sử dụng chỉ việc đặt các đối tượng thông tin đồ họa vào chỉnh sửa một chút là hoàn thiện thiết kế. Với template có sẵn người thiết kế sẽ tiết kiệm được thời gian và suy nghĩ trong công việc. Danh mục này sẽ bao gồm các Templates trình chiếu dành cho PowerPoint và Keynote. Bên cạch đó bạn cũng sẽ nhận thấy rất nhiều Templates Website tại đây.

Showing 1–12 of 39 results

Acis Powerpoint Template

Không có đánh giá
Số lượng: 2 file Định dạng: PPT – PPTX Dung lượng: 20.5 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Albireo Powerpoint Template

Không có đánh giá
Định dạng: PPT – PPTX Dung lượng: 12.2 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Arcama Powerpoint Presentation

Không có đánh giá
Định dạng: PPT – PPTX Dung lượng: 145 MB
100.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Armeni Powerpoint Templates

Không có đánh giá
Định dạng: PPT – PPTX Dung lượng: 11.8 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Bella – eCommerce HTML

Không có đánh giá
Link Demo Online Bao gồm: HTML, CSS, JS Thương thích:  Bootstrap 3.x Dung lượng: 9 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Business HTML5 Template

Không có đánh giá
Link Demo Online Bao gồm: HTML, CSS, JS Thương thích: AngularJS, Bootstrap 3.x Dung lượng: 4 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

BuyShop HTML Template

Không có đánh giá
Link demo online Định dạng: HTML, CSS, PSD Dung lượng: 289 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Coming Soon Template

Không có đánh giá
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 1 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Corporate Presentation

Không có đánh giá
Định dạng: PPT – PPTX Dung lượng: 6.5 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

E-Book Landing Page

Không có đánh giá
Link Demo Online Bao gồm: Layered PSD, HTML Files, CSS Files, JS Files Thương thích:  Bootstrap 3.x Dung lượng: 5,5 MB
VNĐ
Thêm vào giỏ

Ecommerce Template

Không có đánh giá
Link Demo Online Bao gồm: HTML, CSS, JS Thương thích:  Bootstrap 3.x Dung lượng: 7,5 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Education Training HTML Theme

Không có đánh giá
Link Demo Online Bao gồm: HTML Files, CSS Files, JS Files Thương thích:  Bootstrap 3.x Dung lượng: 45,9 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Showing 1–12 of 39 results

Skype: izdesigner
0968 971 340