Actions và Presets | Kho Stock

Actions và Presets

Action trong photoshop là quá trình ghi lại các thao tác mà bạn đã làm với tấm ảnh A và được lưu với đuôi mở rộng là *.atn (action). Với tấm ảnh B,C,D… bạn cũng thực hiện tương tự các thao tác như tấm ảnh A, thì lúc này bạn nên sử dụng action để tiết kiệm thời gian.

Lightroom Preset là file lưu trữ tất cả những thông số mà bạn đã chỉnh cho tấm ảnh của bạn bằng Lightroom. Nó có thể giống Photoshop Action ở chỗ lưu trữ những điều chỉnh và thông số của hình ảnh lại và có thể áp lên hình ảnh khác, nhưng nó chỉ lưu cái kết quả cuối cùng, nó không thực hiện lại từng thao tác của quá trình, theo từng bước mà ta đã làm.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Số lượng: 31 file Tương thích Lightroom 4 +
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Số lượng: 3 file Actions Photoshop Ver: CS3, CS4, CS5, CS6 và CC
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Phần mềm hỗ trợ: Photoshop Định dạng tập tin: ABR Dung lượng: 22.5 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Số lượng: 12 file Tập tin: LRTEMPLATE Phần mềm: Adobe Lightroom
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Số lượng: 15 file Tập tin: LRTEMPLATE Phần mềm: Adobe Lightroom
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Phần mềm hỗ trợ: Photoshop Định dạng tập tin: ABR Dung lượng: 171 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Số lượng: 3 file Dung lượng: 2 MB
20.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Số lượng: 2 file Định dạng: atn & abr Dung lượng: 64 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Số lượng: 3 File Định dạng: AI Dung lượng: 8 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Số lượng: 20 file Phần mềm: Lightroom  Dung lượng: 68.8 KB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

0968.971.340
Nhắn tin qua Facebook Skype: izdesigner khostock.net@gmail.com