Infographics | Kho Stock

Infographics

Infographic là kiểu thiết kế đồ họa chủ yếu dựa vào các hình ảnh trực quan để mô phỏng cho những dữ liệu thông tin, với thiết kế kiểu này người dùng dễ dàng thu thập dữ liệu một cách nhanh nhất nhờ các biểu tượng, các icon. Thông tin thể hiện cực ngắn gọn và xúc tích để người dùng có thể đọc và hiểu một cách nhanh nhất. Danh mục này sẽ bao gồm rất nhiều các from infographics để các bạn dễ dàng sử dụng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

mới đặt mua sản phẩm

0968.971.340
Nhắn tin qua Facebook Skype: izdesigner khostock.net@gmail.com