Motion Graphics | Kho Stock

Motion Graphics

Xem 3 sản phẩm

5 Hiệu ứng hoa anh đào

Không có đánh giá
Số lượng: 5 Video Chất lượng: Full HD Dung lượng:  688MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Ánh sáng sân khấu

Không có đánh giá
Frame Rate 30Resolution 3840×2160Video Encoding Photo JPEGFile Size 919MBNumber of Clips 1Total Clip(s) Length 0:20
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Beat Arrow – VJ Loop

Không có đánh giá
Frame Rate 30Resolution 1920×1080Video Encoding Photo JPEGFile Size 444MBNumber of Clips 3Total Clip(s) Length 0:44
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Xem 3 sản phẩm

Hotline: 0968 971 340
Chat Online: Facebook Kho Stock
Skype: izdesigner