Templates | Kho Stock

Templates

Template là những mầu layout dàn trang, bố cục được thiết kế sẵn, khi sử dụng chỉ việc đặt các đối tượng thông tin đồ họa vào chỉnh sửa một chút là hoàn thiện thiết kế. Với template có sẵn người thiết kế sẽ tiết kiệm được thời gian và suy nghĩ trong công việc. Danh mục này sẽ bao gồm các Templates trình chiếu dành cho PowerPoint và Keynote. Bên cạch đó bạn cũng sẽ nhận thấy rất nhiều Templates Website tại đây.

Hiển thị 1–12 trên 50 sản phẩm

Xavier – Agency HTML

Không có đánh giá
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 5,6 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Wunderkind – One Page Theme

Không có đánh giá
Tương thích: Bootstrap 3.x Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS Dung lượng: 5 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Creatova – Agency Template

Không có đánh giá
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 5 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay
Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 8 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

BURGY – Fast Food HTML

Không có đánh giá
Định dạng: HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 3 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay
Định dạng: HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 5 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Bistro – Food & Restaurant

Không có đánh giá
Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 16 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Ben – Creative Portfolio HTML

Không có đánh giá
Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 2.3 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Avant – Creative Multipurpose

Không có đánh giá
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 6.3 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Arch- Construction HTML Template

Không có đánh giá
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 3.8 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Air – HTML Creative Template

Không có đánh giá
Bao gồm: HTML, CSS, JS Dung lượng: 12 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Finance HTML5 Template

Không có đánh giá
Link Demo Online Bao gồm: HTML, CSS, JS Thương thích:  Bootstrap 3.x Dung lượng: 12 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Hiển thị 1–12 trên 50 sản phẩm

Hotline: 0968 971 340
Chat Online: Facebook Kho Stock
Skype: izdesigner