Templates | Kho Stock

Templates

Template là những mầu layout dàn trang, bố cục được thiết kế sẵn, khi sử dụng chỉ việc đặt các đối tượng thông tin đồ họa vào chỉnh sửa một chút là hoàn thiện thiết kế. Với template có sẵn người thiết kế sẽ tiết kiệm được thời gian và suy nghĩ trong công việc. Danh mục này sẽ bao gồm các Templates trình chiếu dành cho PowerPoint và Keynote. Bên cạch đó bạn cũng sẽ nhận thấy rất nhiều Templates Website tại đây.

Hiển thị 1–12 trong 51 kết quả

Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS, PSD Dung lượng: 60 MBDemo Giao Diện
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 5,6 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Tương thích: Bootstrap 3.x Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS Dung lượng: 5 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 5 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 8 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 3 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 5 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 16 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: PHP, HTML, CSS, JS Tương thích: Bootstrap 3.x Dung lượng: 2.3 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 6.3 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Định dạng: HTML, CSS, JS Dung lượng: 3.8 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Bao gồm: HTML, CSS, JS Dung lượng: 12 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Hiển thị 1–12 trong 51 kết quả

0968.971.340
Nhắn tin qua Facebook Skype: izdesigner khostock.net@gmail.com