• 0968.971.340
  • khostock.net@gmail.com

After Effects Trái Đất – KS25

50.000 VNĐ

  • After Effects CS4 ++
  • File Size: 1920×1080 Full HD
  • File Size: 511 MB
Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả sản phẩm

After Effects Trái Đất là một dự án hoàn hảo cho các bạn thực hiện video giới thiệu các chương trình liên quan đến trái đất, hành tinh. Project này phù hợp với các dự án liên quan đến khí hậu, trái đất hoặc các dự án liên quan.

After Effects Trái Đất

  • No plugins required!
  • After effects CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC
  • 1920×1080 Full HD
  • Video tutorial included
  • Music track are not included

Mua sản phẩm này

After Effects Trái Đất – KS25

Bình luận trên Facebook