App Screen Mockup là một file psd Mockup rất đẹp - Kho Stock Việt Nam

App Screen Mockup

  • Số lượng: 1 file
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 5000×3333 px
  • Dung lượng: 12MB

50.000 VNĐ

Quantity

ĐẶT HÀNG NHANH

Đặt hàng nhanh chóng, nhận file tức thì.

Mô tả

App Screen Mockup là một file psd Mockup rất đẹp để bạn giới thiệu các sản phẩm thiết kế của mình. File mockup này bạn có thể sử dụng để giới thiệu các sản phẩm thiết kế ứng dụng cho màn hình máy tính bảng.

App Screen Mockup

Đây là mẫu PSD Mockup mà chúng ta có.

App Screen Mockup app screen mockup - App Screen Mockup

App Screen Mockup

Và đây là một số tác phẩm demo khi chúng tôi sử dụng.

app screen mockup - App Screen Mockupapp screen mockup - App Screen Mockupapp screen mockup - App Screen Mockupapp screen mockup - App Screen Mockup

0968.971.340
Nhắn tin qua Facebook Skype: izdesigner khostock.net@gmail.com