• 0968.971.340
  • khostock.net@gmail.com

Thời Khóa Biểu Vector tuyệt đẹp – KS1483

Miễn Phí

  • Số lượng: 1 file
  • Định dạng:  EPS
  • Dung lượng: 2.70 MB
  • Phầm mềm: Adobe illustrator

Mô tả sản phẩm

Thời Khóa Biểu Vector tuyệt đẹp – Sản phẩm cùng bạn thực hiện cho dự án thiết kế Thời Khóa Biểu học tập và in ấn khổ lớn với định dạng Vector chất lượng cao.

Thời Khóa Biểu Vector tuyệt đẹp – KS1483
Thời Khóa Biểu Vector tuyệt đẹp – KS1483

Thời Khóa Biểu Vector tuyệt đẹp – KS1483

Vector với định dạng EPS hoặc AI được sử dụng cho phần mềm Adobe illustrator. Với định dạng này, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi kích thước, màu sắc … cho tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất. Cùng với đó, định dạng Vector giúp bạn dễ dàn in ấn khổ lớn mà không sợ vấn đề vỡ hình.

Tiếp theo là thông số chi tiết cho sản phẩm Vector chất lượng cao này. Mời các bạn cùng Kho Stock tham khảo.

  • Số lượng: 1 file
  • Định dạng:  EPS
  • Dung lượng: 2.70 MB
  • Phầm mềm: Adobe illustrator

Bình luận trên Facebook