Sáng tạo hay Phá huỷ thực hiện bởi nghệ sĩ Daniel Arsham – “Quá khứ là những gì liên kết chúng ta với hiện tại và tương lai. Vậy con người đã tác động những gì lên lịch sử nhân loại? Điều ấy đã kéo thẳng tôi đến ý tưởng ” The Future Was Then””.

Sáng tạo hay Phá huỷ thực hiện bởi nghệ sĩ Daniel Arsham

Lời dẫn của nghệ sĩ Daniel Arsham dành cho triển lãm cá nhân của mình tại Bảo tàng Nghệ thuật SCAD, nơi ông trưng bày một con đường xuyên qua Phòng trưng bày Pamela Elaine Poterter của Bảo tàng bằng cách đục khoét 91 mét xuyên 10 bức tường bê tông giả.

Sáng tạo hay Phá huỷ thực hiện bởi nghệ sĩ Daniel Arsham

Tổng thể cuộc triển lãm của Arsham bao gồm một loạt các phòng được ngăn cách bởi những bức tường bị phá hủy nói trên, mỗi phòng chứa một tác phẩm điêu khắc đóng vai trò truyền đạt ý tưởng cho tác phẩm chính “Wall Excavation”.

Sáng tạo hay Phá huỷ thực hiện bởi nghệ sĩ Daniel Arsham

Bắt đầu từ hình ảnh trừu tượng nham nhở và kết thúc với hình người toàn vẹn có kích thước như người thật, chúng cho phép khách tham quan tương tác qua lại giữa các không gian. Từ đó thực sự đặt mình vào dòng chảy thời gian của lịch sử kiến ​​trúc – “Xây dựng rồi lại phá hủy để tìm đến sự hoàn hảo cuối cùng”.