Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp - Kho Stock
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp

Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp

Nghệ sĩ người Pháp Brno Del Zou đã làm những tác phẩm ảnh gốc trở nên ấn tượng hơn. Ông tạo ra tác phẩm điêu khắc từ những bức chân dung đen và trắng. Ông xếp chồng mỗi chi tiết của khuôn mặt, kết quả là những bức ảnh chân dung trừu tượng, trong đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng tất cả các chi tiết của khuôn mặt.

Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp
ảnh điêu khắc - Bộ sưu tập ảnh điêu khắc chân dung tuyệt đẹp

Theo: Design

Related posts

mới đặt mua sản phẩm

0968.971.340
Nhắn tin qua Facebook Skype: izdesigner khostock.net@gmail.com