Hand-lettering | Kho Stock

Thẻ: Hand-lettering

  • học hand-lettering - Bạn đã học Hand-lettering/Lettering chưa ?

    Bạn đã học Hand-lettering/Lettering chưa ?

    Bạn đã học Hand-lettering/Lettering chưa ? – Hand-lettering/Lettering là nghệ thuật chữ vẽ bằng tay, trong đó “Hand”: tay, và Lettering được định nghĩa đơn giản là “nghệ thuật vẽ chữ”. Lettering gần gũi hơn với Thư pháp (Calligraphy), mặc dù vẫn có sự phân biệt cơ bản Calligraphy (viết chữ) và Lettering (vẽ chữ).
Hotline: 0968 971 340
Chat Online: Facebook Kho Stock
Skype: izdesigner