Lý thuyết về màu sắc

Lý thuyết về màu sắc trong branding

Lý thuyết về màu sắc trong branding – Màu sắc trong branding thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố: brief khách hàng, kinh nghiệm của designer, sở thích hay thậm chí là theo xu hướng từng năm,… nhưng đâu mới là sự kết hợp đúng đắn để cho ra một bản màu hoàn hảo? Bài viết…

Xem thêm