tìm ra xu hướng màu của năm

Pantone làm thế nào để tìm ra xu hướng màu của năm ?

Pantone làm thế nào để tìm ra xu hướng màu của năm ? – Đây là câu hỏi chung của tất cả các bạn đang làm việc liên quan đến màu sắc như thiết kế đồ họa, kiến trúc, nội thất, website, mỹ thuật …. Mỗi năm, cứ độ giữa tháng 12 Viện màu Pantone…

Xem thêm