Vũ Trụ | Kho Stock

Thẻ: Vũ Trụ

  • rác vũ trụ - Rác Vũ Trụ – Infographic

    Rác Vũ Trụ – Infographic

    Rác Vũ Trụ – Infographic – Hơn nửa triệu mảnh rác nhân tạo đang quay quanh Trái Đất và lượng rác đó không ngừng gia tăng. Rác vũ trụ tích lũy vì chúng ta không dọn dẹp nó. Thay vì thu hồi những vệ tinh hết hạn sử dụng về Trái Đất, con người thường

mới đặt mua sản phẩm

0968.971.340
Nhắn tin qua Facebook Skype: izdesigner khostock.net@gmail.com