Brochure

Hiển thị 12 sản phẩm

 • PSD Mockup Brochure – Tạp ChíMua hàng
  PSD Mockup Brochure – Tạp Chí
  50.000 VNĐ
  • Số lượng 10 File
  • Định dạng PSD
  • Dung lượng 1,25GB

  PSD Mockup Brochure – Tạp Chí

  50.000 VNĐ
 • PSD Landscape BrochureMua hàng
  PSD Landscape Brochure
  50.000 VNĐ
  • Số lượng 12 File
  • Định dạng PSD
  • Dung lượng 1,6 GB

  PSD Landscape Brochure

  50.000 VNĐ
 • AUTO-DRAFTMua hàng
  InDesign Brochure Đẹp
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 2 File
  • Định dạng: .indd & .Idml
  • Dung lượng: 16 MB

  InDesign Brochure Đẹp

  50.000 VNĐ
 • Corporate Brochure 05Mua hàng
  Corporate Brochure 05
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 2 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 15 MB

  Corporate Brochure 05

  50.000 VNĐ
 • Brochure Vector 799x510Mua hàng
  Brochure Vector
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Định dạng: Vector – EPS
  • Dung lượng: 10 MB

  Brochure Vector

  50.000 VNĐ
 • Brochure VectorMua hàng
  Brochure Vector
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Định dạng: Vector – EPS
  • Dung lượng: 10 MB

  Brochure Vector

  50.000 VNĐ
 • Brochure Template PSDMua hàng
  Brochure Template PSD
  50.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (21×29.7)
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 15,6 MB

  Brochure Template PSD

  50.000 VNĐ
 • Brochure Product PSDMua hàng
  Brochure Product PSD
  50.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 8.3×11.7
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 6,9 MB

  Brochure Product PSD

  50.000 VNĐ
 • Brochure Mockup PSDMua hàng
  Brochure Mockup PSD
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 6 file
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 3500 x 2336 px
  • Dung lượng: 646 MB

  Brochure Mockup PSD

  50.000 VNĐ
 • Brochure Gập MockUpMua hàng
  Brochure Gập MockUp
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 8 file
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (210×297) & US Letter (8.5×11)
  • Dung lượng: 711 MB

  Brochure Gập MockUp

  50.000 VNĐ
 • Brochure Bundle 02Mua hàng
  Brochure Bundle 02
  100.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (21×29.7) – 11”x8.5”
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 22,9 MB

  Brochure Bundle 02

  100.000 VNĐ
 • Brochure Báo Cáo Thường NiênMua hàng
  Brochure Báo Cáo Thường Niên
  100.000 VNĐ
  • Số lượng: 2 file
  • Định dạng: INDD
  • Hệ màu: CMYK
  • Phần mềm hỗ trợ: Adobe InDesign
  • Dung lượng: 13 MB

  Brochure Báo Cáo Thường Niên

  100.000 VNĐ