Layer Styles là hiệu ứng đặc biệt mà bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng áp dụng vào những layer riêng biệt trong Photoshop để có thể thay đổi sự xuất hiện của 1 thứ gì đó trong một thời gian rất ngắn. Kho Stock cung cấp nguồn tài nguyên Layer Styles cao cấp, đa dạng và chuyên nghiệp.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.