Layer Styles | Kho Stock

Layer Styles

Layer Styles là hiệu ứng đặc biệt mà bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng áp dụng vào những layer riêng biệt trong Photoshop để có thể thay đổi sự xuất hiện của 1 thứ gì đó trong một thời gian rất ngắn . Chúng có thể được cài sẵn , tùy chỉnh , hoặc được lưu và dùng nó sau ​.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0968.971.340
Nhắn tin qua Facebook Skype: izdesigner khostock.net@gmail.com