Mockup | Kho Stock

Mockup

Mockup hay mock-up là những mô hình thu nhỏ hoặc đúng kích cỡ thật nhằm sử dụng trong việc làm mẫu, giảng dạy, chạy quảng cáo,… Còn trong thiết kế thì mockup là những tập tin photoshop, vector được thiết kế sẵn với mục đích là giúp cho các designer có thể mô phỏng mẫu các mẫu thiết kế của mình khi chạy trên máy tính thật, điện thoại thật hoặc bất kỳ cái gì đó thật.

Hiển thị 1–12 trong 58 kết quả

PSD Mockup Hộp Bánh 2

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Kích thước: 5472×3648 px Dung lượng: 57 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Desktop Device Mockup

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Kích thước: 3000×2000 px Dung lượng: 59 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

PSD Mockup hộp quà

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Kích thước: 3648×5472 px Dung lượng: 68 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

PSD Mockup lon nước 2

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Dung lượng: 97 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

PSD Mockup iPhone & iPad

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Dung lượng: 62 mb
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

PSD Mockup Hộp Bánh

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Dung lượng: 102 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Chai Bia PSD Mockup

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Dung lượng: 35 mb
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

PSD Mockup Chai Rượu

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Kích thước: 3000×2000 px Dung lượng: 49 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

PSD Mockup Lon Nước

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Kích thước: 3000×2000 px Dung lượng: 26 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Flyer Mockup PSD

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Kích thước: 3000×2000 px Dung lượng: 45.6 Mb
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

A4 Magazine Mockup

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Kích thước: 3000×2000 px Dung lượng: 147 MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

App Screen Mockup

Không có đánh giá
Số lượng: 1 file Định dạng: PSD Kích thước: 5000×3333 px Dung lượng: 12MB
50.000 VNĐ
Thêm vào giỏ

Hiển thị 1–12 trong 58 kết quả

Hotline: 0968 971 340
Chat Online: Facebook Kho Stock
Skype: izdesigner
0968.971.340
Nhắn tin qua Facebook Skype: izdesigner khostock.net@gmail.com