File PSD | Kho Stock

File PSD

PSD là tên viết tắt của từ Power Spectral Density – một định dạng gốc của Adobe Photoshop, hiện nay trên nhiều ứng dụng, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa cạnh tranh khác cũng hỗ trợ định dạng file này. – File PSD khi được xuất ra dưới dạng ( ten-file.psd ) nó sẽ có nhiệm vụ giữ nguyên các thao tác công việc tại thời điểm đó bao gồm các không gian màu sắc, các lớp, văn bản… nhằm cho việc chia sẻ với người khác hoặc bị gián đoạn trong việc đang làm.

Xem 10 sản phẩm

20 Facebook Banner Golf

Không có đánh giá
Số lượng: 20 file Định dạng: PSD Dung lượng: 135 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

70 PSD Slider Template

Không có đánh giá
Số lượng: 70 file Định dạng: PSD Kích thước: 1500×400 Dung lượng: 165 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

60 PSD Slider Template

Không có đánh giá
Số lượng: 60 file Định dạng: PSD Dung lượng: 150 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

50 Sliders PSD

Không có đánh giá
Số lượng: 50 file Định dạng: PSD Kích thước: 1500×400 Dung lượng: 105 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Brochure Bundle 02

Không có đánh giá
Định dạng: PSD Kích thước: A4 (21×29.7) – 11”x8.5” Chất lượng: 300 DPI Hệ màu: CMYK Dung lượng: 22,9 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Brochure Product PSD

Không có đánh giá
Định dạng: PSD Kích thước: 8.3×11.7 Chất lượng: 300 DPI Hệ màu: CMYK Dung lượng: 6,9 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Brochures Bundle 01

Không có đánh giá
Định dạng: PSD Kích thước: A4 (21×29.7) Chất lượng: 300 DPI Hệ màu: CMYK Dung lượng: 72,9 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Brochure Template PSD

Không có đánh giá
Định dạng: PSD Kích thước: A4 (21×29.7) Chất lượng: 300 DPI Hệ màu: CMYK Dung lượng: 15,6 MB
50.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Business Card Templates

Không có đánh giá
Layered PSD files CMYK Color Độ phân giải 300 DPI Dung lượng 2 MB
20.000 VNĐ
Mua hàng ngay

PSD – Vector Hoa Văn Trụ

Không có đánh giá
Kích thước: 7MB Định dạng: PSD – Vector Số lượng: 3 file
20.000 VNĐ
Mua hàng ngay

Xem 10 sản phẩm

Hotline: 0968 971 340
Chat Online: Facebook Kho Stock
Skype: izdesigner