Templates Design

Hiển thị 16 sản phẩm

 • Brochures Bundle 01Mua hàng
  Brochures Bundle 01
  50.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (21×29.7)
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 72,9 MB

  Brochures Bundle 01

  50.000 VNĐ
 • Brochure Template PSDMua hàng
  Brochure Template PSD
  50.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (21×29.7)
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 15,6 MB

  Brochure Template PSD

  50.000 VNĐ
 • Brochure Product PSDMua hàng
  Brochure Product PSD
  50.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 8.3×11.7
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 6,9 MB

  Brochure Product PSD

  50.000 VNĐ
 • Brochure Bundle 02Mua hàng
  Brochure Bundle 02
  100.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (21×29.7) – 11”x8.5”
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 22,9 MB

  Brochure Bundle 02

  100.000 VNĐ
 • 70 PSD Slider TemplateMua hàng
  70 PSD Slider Template
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 70 file
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 1500×400
  • Dung lượng: 165 MB

  70 PSD Slider Template

  50.000 VNĐ
 • AUTO-DRAFTMua hàng
  60 PSD Slider Template
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 60 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 150 MB

  60 PSD Slider Template

  50.000 VNĐ
 • 50 Sliders PSDMua hàng
  50 Sliders PSD
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 50 file
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 1500×400
  • Dung lượng: 105 MB

  50 Sliders PSD

  50.000 VNĐ
 • Mẫu tờ rơi logo vectorMua hàng
  Mẫu tờ rơi logo vector
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Định dạng: AI/EPS
  • Dung lượng: 12.5 MB
  • Phầm mềm: Adobe illustrator

  Mẫu tờ rơi logo vector

  50.000 VNĐ
 • Mockup biển quảng cáo ngoài trờiMua hàng
  Mockup biển quảng cáo ngoài trời
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 2 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 60.8 MB
  • Phầm mềm: Adobe Photoshop

  Mockup biển quảng cáo ngoài trời

  50.000 VNĐ
 • Gift Voucher 04Mua hàng
  Gift Voucher 04
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Khích cỡ hình: 1000 (W) x 695 (H)
  • Định dạng: JPG/AI/EPS
  • Dung lượng: 13.6 MB
  • Phầm mềm: Adobe illustrator

  Gift Voucher 04

  50.000 VNĐ
 • Gift Voucher 03Mua hàng
  Gift Voucher 03
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Khích cỡ hình: 1000 (W) x 695 (H)
  • Định dạng: JPG/PSD
  • Dung lượng: 38.6 MB
  • Phầm mềm: Photoshop CC

  Gift Voucher 03

  50.000 VNĐ
 • Gift Voucher 02Mua hàng
  Gift Voucher 02
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Khích cỡ hình: 1000 (W) x 695 (H)
  • Định dạng: JPG/PSD
  • Dung lượng: 7.74 MB
  • Phầm mềm: Photoshop CC

  Gift Voucher 02

  50.000 VNĐ
 • Mua hàng
  Brochure truyền thông quảng cáo cho công ty
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Khích cỡ hình: 1000 (W) x 695 (H)
  • Định dạng: JPG/PSD
  • Dung lượng: 94.9 MB
  • Phầm mềm: Photoshop CC

  Brochure truyền thông quảng cáo cho công ty

  50.000 VNĐ
 • Gift Voucher 01Mua hàng
  Gift Voucher 01
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Khích cỡ hình: 1000 (W) x 695 (H)
  • Định dạng: JPG/PSD
  • Dung lượng: 98.8 MB
  • Phầm mềm: Photoshop CC

  Gift Voucher 01

  50.000 VNĐ
 • Mua hàng
  Brochure làm đẹp trang điểm
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Khích cỡ hình: 1000 (W) x 695 (H)
  • Định dạng: JPG/PSD
  • Dung lượng: 244MB
  • Phầm mềm: Photoshop CC

  Brochure làm đẹp trang điểm

  50.000 VNĐ
 • Poster bánh trung thuMua hàng
  Poster bánh trung thu
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 1 file
  • Khích cỡ hình: 1000 (W) x 695 (H)
  • Định dạng: JPG/PSD
  • Dung lượng: 258 MB
  • Phầm mềm: Photoshop CC

  Poster bánh trung thu

  50.000 VNĐ