Templates Design

Hiển thị 7 sản phẩm

 • Brochures Bundle 01Mua hàng
  Brochures Bundle 01
  50.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (21×29.7)
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 72,9 MB

  Brochures Bundle 01

  50.000 VNĐ
 • Brochure Template PSDMua hàng
  Brochure Template PSD
  50.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (21×29.7)
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 15,6 MB

  Brochure Template PSD

  50.000 VNĐ
 • Brochure Product PSDMua hàng
  Brochure Product PSD
  50.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 8.3×11.7
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 6,9 MB

  Brochure Product PSD

  50.000 VNĐ
 • Brochure Bundle 02Mua hàng
  Brochure Bundle 02
  100.000 VNĐ
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: A4 (21×29.7) – 11”x8.5”
  • Chất lượng: 300 DPI
  • Hệ màu: CMYK
  • Dung lượng: 22,9 MB

  Brochure Bundle 02

  100.000 VNĐ
 • 70 PSD Slider TemplateMua hàng
  70 PSD Slider Template
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 70 file
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 1500×400
  • Dung lượng: 165 MB

  70 PSD Slider Template

  50.000 VNĐ
 • AUTO-DRAFTMua hàng
  60 PSD Slider Template
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 60 file
  • Định dạng: PSD
  • Dung lượng: 150 MB

  60 PSD Slider Template

  50.000 VNĐ
 • 50 Sliders PSDMua hàng
  50 Sliders PSD
  50.000 VNĐ
  • Số lượng: 50 file
  • Định dạng: PSD
  • Kích thước: 1500×400
  • Dung lượng: 105 MB

  50 Sliders PSD

  50.000 VNĐ