Tỉ lệ vàng

Tỉ lệ vàng trong thiết kế sử dụng như thế nào ?

Tỉ lệ vàng trong thiết kế sử dụng như thế nào ? Trong nhiều thế kỷ, người ta cho rằng nghệ thuật, kiến trúc và thiên nhiên hấp dẫn hơn trong mắt người xem khi tỷ lệ thiết kế và cấu trúc dựa trên tỷ lệ vàng. Tỉ lệ vàng trong thiết kế sử dụng…

Xem thêm